• کوله پشتی لپ تاپ ELLESS مدل LS995

  مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ تا ۱۶٫۴ اینچی
  محفظه نگهداری لپ تاپ و تبلت
  زیپ های دوبل با قابلیت قفل شدن
  مجفظه بزرگ برای قرار دادن دفتر و کتاب و لوازم التحریر
  پدهای طبی ضد تعریق در پشت بندهای کوله
  جنس: برزنت ضد آب
  بند مرکز ثقل شانه
  پورت USB و AUX
  کاور باران
  زیپ مخفی

 • کوله پشتی لپ تاپ ELLESS مدل LS991

  مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ تا ۱۶٫۴ اینچی
  محفظه نگهداری لپ تاپ و تبلت
  زیپ های دوبل با قابلیت قفل شدن
  مجفظه بزرگ برای قرار دادن دفتر و کتاب و لوازم التحریر
  پدهای طبی ضد تعریق در پشت بندهای کوله
  جنس: برزنت ضد آب
  بند مرکز ثقل شانه
  پورت USB و AUX
  کاور باران
  زیپ مخفی

 • کوله پشتی لپ تاپ ELLESS مدل LS992

  مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ تا ۱۶٫۴ اینچی
  محفظه نگهداری لپ تاپ و تبلت
  زیپ های دوبل با قابلیت قفل شدن
  مجفظه بزرگ برای قرار دادن دفتر و کتاب و لوازم التحریر
  پدهای طبی ضد تعریق در پشت بندهای کوله
  جنس: برزنت ضد آب
  بند مرکز ثقل شانه
  پورت USB و AUX
  کاور باران
  زیپ مخفی

 • کوله پشتی لپ تاپ ELLESS مدل LS993

  مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ تا ۱۶٫۴ اینچی
  محفظه نگهداری لپ تاپ و تبلت
  زیپ های دوبل با قابلیت قفل شدن
  مجفظه بزرگ برای قرار دادن دفتر و کتاب و لوازم التحریر
  پدهای طبی ضد تعریق در پشت بندهای کوله
  جنس: برزنت ضد آب
  بند مرکز ثقل شانه
  پورت USB و AUX
  کاور باران
  زیپ مخفی

 • کوله پشتی لپ تاپ ELLESS مدل LS994

  مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ تا ۱۶٫۴ اینچی
  محفظه نگهداری لپ تاپ و تبلت
  زیپ های دوبل با قابلیت قفل شدن
  مجفظه بزرگ برای قرار دادن دفتر و کتاب و لوازم التحریر
  پدهای طبی ضد تعریق در پشت بندهای کوله
  جنس: برزنت ضد آب
  بند مرکز ثقل شانه
  پورت USB و AUX
  کاور باران
  زیپ مخفی

 • کوله پشتی لپ تاپ ELLESS مدل LS996

  مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ تا ۱۶٫۴ اینچی
  محفظه نگهداری لپ تاپ و تبلت
  زیپ های دوبل با قابلیت قفل شدن
  مجفظه بزرگ برای قرار دادن دفتر و کتاب و لوازم التحریر
  پدهای طبی ضد تعریق در پشت بندهای کوله
  جنس: برزنت ضد آب
  بند مرکز ثقل شانه
  پورت USB و AUX
  کاور باران
  زیپ مخفی

 • کوله پشتی لپ تاپ ELLESS مدل LS997

  مناسب برای لپ تاپ های ۱۵٫۶ تا ۱۶٫۴ اینچی
  محفظه نگهداری لپ تاپ و تبلت
  زیپ های دوبل با قابلیت قفل شدن
  مجفظه بزرگ برای قرار دادن دفتر و کتاب و لوازم التحریر
  پدهای طبی ضد تعریق در پشت بندهای کوله
  جنس: برزنت ضد آب
  بند مرکز ثقل شانه
  پورت USB و AUX
  کاور باران
  زیپ مخفی

دسته‌بندی‌ها